RODO – Polityka prywatności i ochrona danych osobowych sklepu Surprise Candle

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma MagicFlame Kamila Szułczyńska Marta Kałmuczak Spółka Cywilna z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Gabriela Narutowicza, nr 7, jest to jednocześnie adres do korespondencji.

 

Istnieje możliwość skontaktowania się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@surprisecandle.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora w celu obsługi Klienta, realizacji utworzonego zgłoszenia lub innej treści zgłoszenia w sprawie, którego podjęto dobrowolny kontakt z administratorem, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy firmy MagicFlame Kamila Szułczyńska Marta Kałmuczak Spółka Cywilna współpracujący przy obsłudze zgłoszenia, inne podmioty, wobec których istnieje obowiązek udostępnienia danych (np. organy ścigania). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia roszczeń.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Konsekwencją niepodania danych wymaganych w zgłoszeniu może być brak możliwości realizacji zgłoszenia. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dla kogo doskonała jest świeca zapachowa z biżuterią?

Świeca zapachowa SurpriseCandle z wyjątkową biżuterią będzie doskonałym upominkiem na podarowanie komuś prezentu pełnego blasku i cudownego aromatu.

To oryginalny prezent dla niej – kobiety, dziewczyny, narzeczonej, żony, mamy, babci, przyjaciółki, siostry…. podkreśl ich wyjątkowość.